Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Dębe Wielkie  sprawdź informacje Na Mapie gminy Dębe Wielkie

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Dębe Wielkie.

Mapa Geoportal Dębe Wielkie

Dane urzędu

Urząd Gminy Dębe Wielkieul. Strażacka 3Dębe Wielkie, 05-311

Tel: 25 7564700

Fax: 25 7564734

E-mail: sekretariat@debewielkie.pl

Powiat: miński

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Dębe Wielkie: 1412052

Witryna: www.debewielkie.pl

Władze lokalne: Wójt Krzysztof Kalinowskisekretariat@debewielkie.pl

Gmina Dębe Wielkie w liczbach

Powierzchnia gminy Dębe Wielkie*

78 km2

1835 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Dębe Wielkie*

10 684 mieszkańców

826 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Dębe Wielkie*

137 mieszkańców na km2

591 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Dębe Wielkie

Geoportal Dębe Wielkie prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Dębe Wielkie

Jak powstał Geoportal gminy Dębe Wielkie?

Geoportal Dębe Wielkie powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Dębe Wielkie, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Dębe Wielkie umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Dębe Wielkie

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Dębe Wielkie?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Dębe Wielkie;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Dębe Wielkie;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Dębe Wielkie;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Dębe Wielkie;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Dębego Wielkiego.
Informacje na Geoportalu Dębe Wielkie

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Dębe Wielkie?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Dębe Wielkie;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Dębe Wielkie;
 • Rejestr MPZP Dębe Wielkie;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Dębe Wielkie;
 • Mapa Topograficzna gminy Dębe Wielkie;
 • Mapa Solarna gminy Dębe Wielkie;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Dębe Wielkie;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Dębe Wielkie

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Dębe Wielkie?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Dębe Wielkie.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Dębe Wielkie łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Dębym Wielkiym. W zależności od wybranej kompozycji mapy Dębego Wielkiego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Dębe Wielkie, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Dębe Wielkie oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Dębe Wielkie. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Dębego Wielkiego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Dębego Wielkiego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Dębe Wielkie. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Dębe Wielkie.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Dębym Wielkiym.

  Geoportal gminy Dębe Wielkie posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Dębe Wielkie. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Dębym Wielkiym sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Dębe Wielkie przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dębym Wielkiym.

  W Geoportalu Dębe Wielkie przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Dębe Wielkie. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Dębym Wielkiym. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Dębe Wielkie zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Dębe Wielkie, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Dębe Wielkie oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Dębe Wielkie.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Dębe Wielkie. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Dębe Wielkie są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Dębe Wielkie podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Dębe Wielkie.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Dębym Wielkiym. W Geoportalu gminy Dębe Wielkie udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Dębym Wielkiym wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Dębe Wielkie.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Dębe Wielkie. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Dębe Wielkie dla mieszkańców

Geoportal Dębe Wielkie jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Dębe Wielkie. Na mapie Dębego Wielkiego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Dębe Wielkie mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Dębe Wielkie. Korzystając z map Geoportalu gminy Dębe Wielkie w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Dębe Wielkie są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Dębe Wielkie dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Dębe Wielkie dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu